Discover Quran and Islam in Bulgarian

-откривам Корана и исляма в българското

"And whoever does evil or wrongs himself but afterwards seeks Allah's
(God Almighty) Forgiveness, he will find Allah Forgiving, Most Merciful." (V. 4:110)

В Корана е последната разкри Книгата на Аллах (Бог), който съдържа посланието на напътствия от Аллах (Бог) за цялото човечество. "Корана" - Тя идва от арабски корен "Кa-ра-" а "и това означава, че" рецитация ". Това е най-добре се разбира като "казването". Повече от 10 милиона души, живеещи днес (най-вече не-араби) са запомнени Корана на арабски език на земята днес.